Ambassade van België in Tunesië

België in Tunesië

Het hele team van de ambassade van België te Tunis heet u welkom op onze web site !

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

De Belgische regering heeft beslist om het mogelijk te maken dat Belgische burgers die in bepaalde landen verblijven, zich in België kunnen laten vaccineren. Dit betreft in het bijzonder Belgen die in Tunesië en Libië verblijven, meerderjarig en ingeschreven zijn in de consulaire registers van de Belgische Ambassade in Tunis, alsook leden (volwassenen) van hun naaste familie.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, van deze mogelijkheid wilt genieten en van plan bent om de komende weken naar België te reizen, nodigen we u uit om u vooraf te registreren op het platform dat beschikbaar is via de volgende link https://forms.office.com/r/cgFKmYW2KM. Normaal gesproken heeft u ook een e-mail met instructies hiervoor van de ambassade ontvangen. Is dit niet het geval, stuur ons dan een e-mail naar Tunis@diplobel.fed.be.

Europees vaccinatiecertificaat

Vanaf nu is het voor in het buitenland gevaccineerde Belgen en hun families mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een Europees vaccinatiecertificaat te verkrijgen. Als u in Tunesië gedeeltelijk gevaccineerd werd, of volledig gevaccineerd werd met een niet-erkend vaccin, zal u zich binnenkort kunnen registreren voor de voltooiing van uw vaccinatie in België.

Meer informatie vind je hier.

Coronavirus en heropening van de grenzen

Reismogelijkheden tussen België en Tunesië zijn erg beperkt.

Reizen naar Tunesië

Als algemene regel geldt dat alle niet-essentiële reizen vanuit België afgeraden zijn. Reizigers die vanuit Tunesië naar België reizen, zullen bij terugkeer in België strikte gezondheidsmaatregelen moeten respecteren.

Van haar kant staat de Tunesische overheid ​​Belgische staatsburgers toe om naar Tunesië te reizen, mits sanitaire maatregelen, waaronder een  quarantaine.

De Tunesische overheid beslist regelmatig om nieuwe dwingende sanitaire maatregelen toe te passen om de verspreiding van de virus te bestrijden.

Er is een algemene lockdown van kracht in verschillende regio’s.

Reizen naar België

Reizen vanuit Tunesië naar België zijn slechts toegestaan voor burgers en residenten van de EU/Schengen zone, en personen die om als “essentieel” beschouwde redenen reizen.

Alle reizigers die België binnenkomen moeten vóór de reis een "Passenger Locator Form" invullen en zich aan bepaalde quarantaine- en testmaatregelen onderwerpen.

 

Voor meer informatie klik hier.

 

Nieuws

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

12 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

01 jul

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen. 

29 jun

De dertigste plenaire vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG) vond plaats in Brussel, onder Belgisch voorzitterschap, van 22 tot 25 juni 2021. De NSG is een multilateraal regime dat tot doel heeft nucleaire proliferatie te voorkomen door controle op de export van materialen, uitrusting en technologie die gebruikt kunnen worden om kernwapens te maken.

28 jun

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir gaat van 28 tot 30 juni naar Genève. Ze zal er verschillende multilaterale partnerorganisaties ontmoeten die actief zijn op het gebied van mensenrechten, gezondheid, humanitaire hulp en migratie. Zo zal er een gesprek zijn met de directeur-generaal van de WHO, Dr.