Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Burgerlijke stand

Burgerlijke stand

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in Tunesië of Libië woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan het beroepsconsulaat van België meedeelt.

De erkenning van buitenlandse akten in België en de overschrijving ervan in Belgische registers van de burgerlijke stand wordt in deze rubriek uitvoerig uitgelegd.

Het hoofd van de Belgische beroepsconsulaten in het buitenland kan in bepaalde gevallen ook optreden als ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze rubriek verduidelijkt tevens welke akten kunnen opgemaakt worden.

De meest voorkomende gevallen die in het consulaat van Tunis worden behandeld zijn de volgende:

Geboorte

Overlijden

Huwelijk

Echtscheiding

Voor alle andere gevallen (naamgeving, afstamming, adoptie, samenwonen, akten van de burgelijke stand), gelieve hier te klikken.

 

Op te merken valt dat de buitenlandse akten van burgerlijke stand in België kunnen overgeschreven worden (Art. 48 van het Burgerlijk Wetboek  en art. 128). Het wordt sterk aangeraden om de overschrijving aan te vragen. Na de overschrijving kan u gemakkelijk een eensluidend afschrift of een uittreksel aanvragen bij de competente Belgische administratie.

In sommige landen kan het erg moeilijk zijn om een eensluidend afschrift of uittreksel te bekomen en soms zelf onmogelijk (bijvoorbeeld omdat de registers van de burgerlijke stand werden vernietigd tijdens de oorlog of ten gevolge van natuurrampen).

Deze akten kunnen overgeschreven worden in België, in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van uw woonplaats, of in de eerste gemeente van de eerste vestiging bij uw terugkeer naar België. Indien u geen woonplaats hebt in België kan u de overschrijving vragen in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats in België of van de gemeente van één van uw ascendenten, of van de gemeente van uw geboorteplaats, of bij gebrek hieraan, in de registers van de burgerlijke stand van Brussel.