Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Consulaire attesten

Consulaire attesten

Lijst van attesten

Attest van woonplaats
Dit attest vermeldt de datum van uw inschrijving in onze consulaire registers alsook het adres waar u momenteel verblijft.

Attest van nationalitéit
Dit attest vermeldt de datum en de reden van de toekenning van de belgische nationaliteit

Attestat van gezinssamenstelling
Dit attest vermeldt uw adres alsook de lijst personen die onder dit dak verblijven. De personen vermeldt op dit attest dienen ingeschreven te zijn bij de ambassade ( belgische onderdanen), ofwel een bewijs van woonst voorleggen (niet-belgische onderdanen).

Attest van overeenstemming van namen
Dit attest vermeldt uw naam zoals erkend volgens belgisch recht alsook uw naam zoals erkend volgens het vreemde recht. Gelieve de nodige bewijsstukken voor te leggen (bv. Vreemd paspoort, geboorteakte).

Attest van burgerlijke stand
Dit attest vermeldt ook de burgerlijke stand, en eventueel de datum van verandering en de naam van de partner.

Uittreksel van het Nationaal Register
Dit attest vermeldt :

  • Het nummer van het nationaal register
  • Geslacht
  • Huidige adres
  • Nationaliteit
  • Afstamming
  • Burgerlijke stand
  • Details van het paspoort
  • Details van de identiteitskaart

Attest van inschrijving
Dit attest vermeldt de datum van het moment van uw inschrijving op het Consulaat et tot wanneer.

 
Electronische attesten 

U kan gratis attesten downloaden en uitprinten bij u thuis dankzij het digitaal platform « Mijn dossier » : https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Gelieve te noteren dat de chip van uw identiteitskaart dient geactiveerd te zijn om dit dossier te raadplegen. Dit is niet altijd het geval indien u uw identiteitskaart hebt bekomen in een consulaat in het buitenland. Let op, het aanvaarden van deze attesten is enkel gegarandeerd in België (bijvoorbeeld voor het openen van een bankrekening in België).