Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Identiteitsdocumenten en rijbewijs De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Vanaf 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar, die in het buitenland wonen, een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

1. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt

2. Hoeveel kost een Kids-ID?

Een Kids-ID kost 10 €. Zie hier de kosten in tunesiche dinars. 

3. Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?

U dient de aanvraag voor een Kids-ID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven.

  1. Voor een aanvraag Kids-ID bij de consulaire beroepspost gebruikt u het volgende  aanvraagformulier. U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met de foto van het kind en uw handtekening.
  2. Uw betaling van 10 €.
  3. Een pasfoto van het kind dat voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken​.

Pas zodra het formulier, met foto en betaling aan de ambassade of consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

 
4. Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.