Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Identiteitsdocumenten en rijbewijs De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Voor Belgische kinderen jonger dan 12 die in het buitenland wonen en zijn ingeschreven in een beroepsconsulaat kunnen de ouders een Kids-ID aanvragen.

1. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt

2. Hoeveel kost een Kids-ID?

Een Kids-ID kost 10 €. Zie hier de kosten in tunesiche dinars. 

3. Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?

U dient de aanvraag voor een Kids-ID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven. De aanvraag gebeurt alleen na een afspraak.

 1. Voor een aanvraag Kids-ID bij de consulaire beroepspost gebruikt u het volgende  aanvraagformulier. U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met de foto van het kind en uw handtekening. Het formulier is ook beschikbaar aan het loket van het consulaat.
 2. Uw betaling van 10 € dient contact betaald te worden in tunesische dinars bij de aanvraag.
 3. Een pasfoto van het kind dat voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken​.

Zodra het formulier, met foto en betaling aan de ambassade of consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag behandeld.

 

 

Vanaf 21 juni 2021 zal u en uw kind voor een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

 1. Uw kind is 6 of ouder, of jullie (= ouder en kind) willen de Kids-ID op het beroepsconsulaat aanvragen:
  Hiervoor stuurt of mailt u het volgende  afspraakformulier (PDF, 130.14 KB) voor uw Kids-ID naar uw beroepconsulaat. 
  Vergeet niet de betaling van 10 € voor de Kids-ID, eventueel verhoogd met verzendingskosten nadat er een afspraak werd gemaakt. Zie hiervoor op de website van of neem contact met uw beroepsconsulaat.
 2. Uw kind is jonger dan 6 jaar en u vraagt de Kids-ID per briefwisseling: 
  Hiervoor stuurt of mailt u het volgende  aanvraagformulier (PDF, 201.99 KB) voor uw eID op uw beroepconsulaat. 
  Vergeet niet de betaling van 10 € voor de Kids-ID, eventueel verhoogd met verzendingskosten. Zie hiervoor op de website van of neem contact met uw beroepsconsulaat.

U kan vanaf 21 juni 2021 uw Kids-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt. 

 

 
4. Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

 

5. Activatie Kids-ID

Vanaf 21 juni 2021, kan elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.