Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Identiteitsdocumenten en rijbewijs De identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (e-ID)

De identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (e-ID)

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet eigenlijk een Belgische identiteitskaart aanvragen.

1. Wat is de geldigheidsduur van een eID?

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraag                            Geldigheidsduur eID

Tussen 12 en 18 jaar                                        6 jaar
Tussen 18 en 75 jaar                                        10 jaar
Ouder dan 75 jaar                                             30 jaar

De eID blijft geldig:

  • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

2. Hoeveel kost een eID?

Een eID kost 20 €, ongeacht de leeftijd van de aanvrager. Zie hier de kosten in tunesische dinars. 

3. Waar en hoe een eID aanvragen?

U dient uw aanvraag eID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven. De aanvraag gebeurt alleen na een afspraak.

  1. Voor een aanvraag eID bij de consulaire beroepspost gebruikt u het volgende  aanvraagformulier. U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met uw foto en handtekening. Dit formulier is ook beschikbaar aan het loket van het consulaat.
  2. Uw betaling van 20 € dient contant betaald te worden, in tunesische dinars,  bij het indienen van de aanvraag.
  3. Een pasfoto die voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

De aanvraag zal behandeld worden zodra de diensten van het Consulaat in het bezit zijn van het formulier samen met de foto en de betaling.

 

 

Vanaf 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

Hiervoor stuurt of mailt u het volgende  afspraakformulier (PDF, 100.68 KB) voor uw eID naar uw beroepconsulaat. 

Vergeet niet de betaling van het equivalent van 20 € in Tunesische dinar voor de eID.

U kan vanaf 21 juni 2021 uw e-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente).

De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

 

4. Activatie eID

Vanaf 21 juni 2021: Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat  kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.