Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Identiteitsdocumenten en rijbewijs De identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (e-ID)

De identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (e-ID)

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, kan een Belgische identiteitskaart aanvragen.

1. Wat is de geldigheidsduur van een eID?

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraag                            Geldigheidsduur eID

Tussen 12 en 18 jaar                                        6 jaar
Tussen 18 en 75 jaar                                        10 jaar
Ouder dan 75 jaar                                             30 jaar

De eID blijft geldig:

  • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

2. Hoeveel kost een eID?

Een eID kost 20 €, ongeacht de leeftijd van de aanvrager. Zie hier de kosten in tunesische dinars. 

3. Waar en hoe een eID aanvragen?

U dient uw aanvraag eID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven.

  1. Voor een aanvraag eID bij de consulaire beroepspost gebruikt u het volgende  aanvraagformulier. U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met uw foto en handtekening.
  2. uw betaling van 20 € (ga na bij uw consulaire beroepspost welke betaalmogelijkheden er zijn).
  3. Een pasfoto die voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken