Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Identiteitskaart

Identiteitskaart

Als u bent ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de Ambassade kan u een aanvraag indienen voor een identiteitskaart.

Een identiteitskaart kan in het buitenland  aangevraagd worden vanaf 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID of een reispas aanvragen.

Sedert 2011, levert de Ambassade het nieuwe model van identiteitskaart af, de elektronische identiteitskaart ook “e-ID” genoemd, met chip. Zij is 10 jaar geldig voor de personen van 18 tot 75 jaar, 6 jaar voor personen tussen 12 en 18 jaar en na 75 jaar is de geldigheid 30 jaar. De identiteitskaart blijft geldig na de verhuis naar een andere ambassade of consulaat of na de terugkeer naar België.

Voor meer informatie over de “e-ID”, zie www.eid.belgium.be/nl.

 
Om een aanvraag in te dienen dient u dient persoonlijk te komen nadat u vooraf een afspraak hebt bekomen per mail: tunis@diplobel.fed.be of per telefoon op het nummer 00216 71 781 655. 

 
Procedure 

Wacht niet het einde van de geldigheid van uw identiteitskaart af om een afspraak te nemen daar de wachttijd voor het bekomen van een afspraak kan variëren naar gelang het aantal lopende aanvragen.

De wachttijd voor het bekomen van een nieuwe identiteitskaart ligt tussen 6 en 8 weken.

U dient uw identiteitskaart te komen halen zodra u werd geïnformeerd dat deze beschikbaar is.

Het afhalen van de identiteitskaart dient persoonlijk te gebeuren of door een derde op voorwaarde dat deze persoon een ondertekende volmacht heeft gelegaliseerd door de gemeente.

 
Aanvraag van een identiteitskaart

Win tijd en vermijd om een onvolledige aanvraag in te dienen!

A. Voor te leggen documenten

  • Het aanvraagformulier voor de identiteitskaart dient leesbaar vervolledigd te worden in drukletters en in zwarte inkt. 
     
  • Indien het onmogelijk is om uw oude kaart terug te geven, bijvoorbeeld omdat uw ze bent verloren of omdat ze gestolen is, dan dient u een attest van verlies voor te leggen van de politie van de gemeente waar het document werd verloren of gestolen. 
     
  • Twee recente pasfoto’s in kleur (naam op ommezijde van de foto’s).

Voor de fotovereisten gelieve deze link te consulteren: http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf

 

  • Recto-verso fotokopie van uw geldige Tunesische verblijfskaart of uw Tunesische identiteitskaart en Tunesisch paspoort (voor Belgen die ook de Tunesische nationaliteit hebben).

 
B. Bijkomende documenten voor minderjarigen

Een geschreven volmacht van de vader en de moeder van de minderjarige of de voogd indien de minderjarige onder voogdij staat.

 
C. Kosten

U vindt het exacte bedrag terug in de tabel van de consulaire taksen.

Deze kosten dienen contant betaald te worden bij de aanvraag en in lokale munt.

 
Identiteitskaart versus reispas

De identiteitskaart en de reispas zijn twee verschillende documenten en hebben niet dezelfde functie.

De identiteitskaart is een bewijs van uw inschrijving in de bevolkingsregisters (in België) of in de consulaire bevolkingsregisters (van de ambassades en consulaten in het buitenland). De identiteitskaart laat u toe te reizen in alle landen van Europese Unie, in Zwitserland en onder bepaalde voorwaarden, in enkele toeristische buurlanden van de Europese Unie.

De reispas is ook een document om uw identiteit aan te tonen, maar is eerst en vooral een reisdocument om in alle landen van de wereld te reizen, eventueel na de aanvraag van een visum. De reispas is geen bewijs van inschrijving in een Belgische gemeente of ambassade/consulaat in het buitenland.