Ambassade van België in Tunesië

Inschrijving

Als Belgisch onderdaan die in Tunesië verblijft, kunt u zich op de Ambassade van België in Tunis laten inschrijven. U bent hiertoe niet wettelijk verplicht. Het is evenwel sterk aangeraden. De Ambassade kan u administratief alleen dan afdoende helpen, als u bij haar diensten bekend staat.

U kunt zich alleen inschrijven, als u geschrapt bent uit het bevolkingsregister van uw laatste verblijfsgemeente in België.

U vult het inschrijvingsformulier (voor meerderjarige - voor minderjarige) in en legt het volgende voor:

 • Model 8: bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente. Dit laatste is niet nodig als u op een Belgische ambassade of consulaat was ingeschreven.
 • Uw Belgische identiteitskaart (afgegeven door de gemeente in België of door de Ambassade of Consulaat van vorige verblijfplaats)
 • Fotokopie van uw Belgische paspoort.
 • Fotokopie van uw verblijfsvergunning in Tunesië (of een kopie van het ontvangstbewijs van de aanvraag ervan) of van uw Tunesisch paspoort en identiteitskaart (indien u de Belgische én de Tunesische nationaliteit bezit). 

In uitzonderlijke gevallen zal de Ambassade bijkomende documenten zoals een geboorteakte of huwelijksakte vragen.

De Ambassade schrijft u in haar consulair bevolkingsregister en zal uw administratieve gegevens bijhouden.

Goede raad: als u zich niet op de Ambassade kan inschrijven, omdat u nog in een Belgische gemeente bent ingeschreven, dan geven wij u de raad om u toch kenbaar te maken bij de Ambassade. Gelieve het formulier met uw contactgevens aan de ambassade te bezorgen. Dan kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen.

 
Update van de gegevens van uw administratief dossier

Indien zich een verandering voordoet in uw burgerlijke stand, uw adres,… dient u dat zo snel als mogelijk te laten weten aan de ambassade door middel van de volgende bewijsstukken:

 • Huwelijk: een huwelijksakte afgeleverd door de Tunesische gemeente in het Frans, niet ouder dans 6 maanden (in origineel, geen fotokopie), gelegaliseerd door het Gouvernorat en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
   
 • Echtscheiding:
   
  • Voor de echtscheiding in Tunesië: de originele uitspraak in het Arabisch samen met de vertaling naar het Frans, beiden gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en het  Ministerie van Buitenlandse  Zaken, alsook het attest van de van de rechtbank dat de uitspraak definitief is (certificat de non-appel genoemd) in origineel samen met de vertaling en ook gelegaliseerd zoals de uitspraak.
  • Voor de echtscheiding in België: een eensluidend afschrift van de akte van overschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de Belgische gemeente.
  • Indien u minderjarige kinderen hebt, gelieve een recente kopie te bezorgen van de rechterlijke uitspraak van de echtscheiding (hoederecht,…)
 • Overlijden van een Belgische onderdaan: een eensluidend afschrift van de overlijdensakte dat gelegaliseerd werd door het Gouvernoraat en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Adresverandering: een recent bewijs van uw nieuw adres op basis van een attest van woonst waarop een volledig adres wordt vermeld en/of een recente factuur van water, gas of elektriciteit (steg-sonede-telecom).

! NIET VERGETEN ! om elke wijziging van uw telefoonnummer of e-mailadres enz. te melden.

Uw persoonlijke gegevens zijn wettelijk beschermd en worden vertrouwelijk behandeld.