Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Notariële akten

Notariële akten

Sinds 15 juli 2008 zijn de Belgische notarissen verplicht om hun ontwerp van notariële akte te sturen naar het e-mailadres notaribox@diplobel.fed.be op de dienst Notariaat van de FOD Buitenlandse Zaken.

Zij dienen daarbij volgende gegevens te vermelden

  • de persoonsgegevens van de partijen in de akte (woon-of verblijfplaats, telefoon, e-mailadres)
  • de naam van de beheerder van het dossier in de notarisstudie
  • de graad van hoogdringendheid
  • de wijze van verlijden van de akte (brevet of minuut)
  • desgevallend, het aantal gewenste expedities
  • de wijze van terugzending van de akte of van zijn expeditie (overhandiging aan de partijen, verzending per expreskoerier op kosten van de partijen, terugzending per diplomatieke tas).

Geen enkel ontwerp van akte zal nog rechtstreeks door de notarissen naar de diplomatieke posten mogen verstuurd worden, uitgezonderd in geval van degelijke gemotiveerde hoogdringendheid.

Dit ontwerp moet volledig zijn en alle nodige informatie bevatten in verband met de betrokken personen en/of de eigendom.

Als de tekst klaar is, nemen wij contact met u op om de akte te verlijden. Op dat moment delen wij u ook het honorarium van de notaris mee.

De Ambassadeur van België is, binnen de beperkingen die hem door de Belgische wetten zijn opgelegd, bevoegd als notaris op te treden. Deze akten hebben dezelfde uitwerking als in België verleden akten.