Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Notariële akten

Notariële akten

De Ambassadeur van België is, binnen de beperkingen die hem door de Belgische wetten zijn opgelegd, bevoegd als notaris op te treden. Deze akten hebben dezelfde uitwerking als die in België opgesteld.

Opstel van een notariële akt

De Ambassade kan enkel een notariële akte opstellen op voorwaarde dat deze gebaseerd is op een ontwerp van een notariële akte opgesteld door een belgische notaris. Geen enkel ontwerp van  notariële akte kan nog rechtstreeks naar de diplomatieke post gestuurd worden door de notaris of door hun klanten, behalve bij uitzonderlijke en degelijke gemotiveerde hoogdringendheid.

De te volgende procedure :

  1. U kontakteert uw belgische notaris voor de redactie van een project van notariële akte.
  2. De Belgische notaris dient het ontwerp van notariële akte te sturen naar het e-mailadres notaribox@diplobel.fed.be op de dienst Notariaat van de FOD Buitenlandse Zaken.

Zij dienen daarbij volgende gegevens te vermelden

  • de persoonsgegevens van de partijen in de akte (woon-of verblijfplaats, telefoon, e-mailadres)
  • de naam van de beheerder van het dossier in de notarisstudie
  • de graad van hoogdringendheid
  • de wijze van verlijden van de akte (brevet of minuut)
  • desgevallend, het aantal gewenste expedities
  • de wijze van terugzending van de akte of van zijn expeditie (overhandiging aan de partijen, verzending per expreskoerier op kosten van de partijen, terugzending per diplomatieke tas).

Als de tekst klaar is, nemen wij contact met u op om de akte te verlijden.

Consulaire taks te betalen in tunesische dinars (raadpleeg de tabel van consulaire taksen om het exacte bedrag in dinars te kennen).

Voor meer informatie in verband met notariële akten, gelieve hier te klikken.