Ambassade van België in Tunesië

Paspoort

Sedert 2012 levert de Ambassade van België in Tunis biometrische paspoorten af. Om deze reden wordt bij elke aanvrager vingerafdrukken digitaal afgenomen van beide wijsvingers. Daarnaast wordt een foto ter plaatse afgenomen bij elke nieuwe aanvraag. Ook zal een elektronische handtekening geplaatst worden op de aanvraag. Alle biometrische gegevens (foto en vingerafdrukken) worden bewaard op de chip van de reispas.

 
U dient persoonlijk en op voorhand een afspraak te nemen bij elke nieuwe aanvraag op het volgende e-mailadres: tunis@diplobel.fed.be of per telefoon op het volgende nummer 00216 71 781 655.

 
Procedure 

Wacht niet tot uw reispas niet meer geldig is om een afspraak te nemen, daar de wachttijd voor het nemen van een afspraak soms lang kan zijn in functie van het aantal aanvragen.

De wachttijd voor het bekomen van een nieuwe reispas is ongeveer 2 à 3 weken.

Gelieve uw nieuwe reispas zo snel mogelijk af te halen zodra u wordt verwittigd.

Het afhalen van een reispas dient persoonlijk te gebeuren of door een derde op basis van een volmacht die door de aanvrager werd ondertekend en gelegaliseerd op de gemeente. 
 

Om tijd te winnen vragen wij om geen onvolledige aanvraag in te dienen!

 
Documenten

 • Het aanvraagformulier (zie hieronder) dient leesbaar in hoofdletters ingevuld te worden, met zwarte inkt. Vul het vak voorbehouden voor "consulaire diensten" niet in. 
   
 • Eén foto. 

Voor de fotovereisten gelieve deze link te consulteren http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf

 • Uw oude reispas. 
   
  Men kan normaal maar één geldige reispas bezitten. Om deze reden dient u uw oude reispas terug te geven daar deze zal geannuleerd worden en/of vernietigen. Indien uw oude reispas nog geldige visa bevat dan zal uw reispas teruggegeven worden nadat deze werd geannuleerd.  
   
  Indien u onmogelijk uw oude reispas kan teruggeven omdat deze werd gestolen of verloren, dan dient u een attest van verlies of diefstal aan te vragen bij de politie van de gemeente waar u het verlies of de diefstal hebt aangegeven. 
   
 • Fotokopie in recto-verso van uw geldige Tunesische verblijfskaart of een fotokopie van uw Tunesische reispas en identiteitskaart indien u de dubbele nationaliteit hebt (Tunesische en Belgische).

Het is enkel in uitzonderlijke gevallen dat de Ambassade een uittreksel van de geboorteakte vraagt.

 
Bijkomende documenten gevraagd voor minderjarigen (minder dan 18 jaar) 

Een geschreven volmacht van de vader en/of de moeder of de voogd, indien de minderjarige een voogd heeft.

Het is enkel in uitzonderlijke gevallen dat de Ambassade een uittreksel van de geboorteakte vraagt.

 
Kostprijs

Gelieve de tabel met de tarieven van de consulaire taksen en productiekosten te raadplegen.

De kosten dienen contant betaald te worden op het moment van de aanvraag.

Een reispas van 64 pagina’s is interessant voor de personen die heel dikwijls reizen, bijvoorbeeld zakenmensen.

 
Formulieren

 
Mogelijkheid tot het vooraf ingeven van de biometrische gegevens voordat u een nieuwe reispas nodig hebt

Voor het werk of voor de vakantie gaat u naar Tunis of in een stad waar zich een ambassade of een consulaat bevindt.

U hebt nog niet onmiddellijk een reispas nodig maar u wenst van uw aanwezigheid gebruik te maken voor het inschrijven van uw biometrische gegevens.

U vraagt in dat geval naar een voor-inschrijving.

 
U bent ingeschreven in de Ambassade van Belgiê in Tunis?

 1. Stuur ons het aanvraagformulier terug op dit adres
   
 2. Na controle van uw dossier zal u uitgenodigd worden voor een afspraak in Tunis of bij een Belgische representatie van uw keuze, voor een gratis voor-inschrijving van uw biometrische gegevens, uw foto en uw handtekening. 
   
 3. Daarna hebt u 1 jaar om ons uw aanvraag voor de nieuwe reispas door te sturen per post. U dient de nieuwe reispas te betalen op het moment van de werkelijke aanvraag (normale prijs, geen extra-kosten voor de voor-inschrijving).

 
U bent ingeschreven in een andere post dan de Ambassade van België in Tunis en u wenst een voor-inschrijving van uw biometrische gegevens?

 1. Stuur het aanvraagformulier naar de post waar u ingeschreven bent. 
   
 2. Na controle van uw dossier, zal uw Ambassade u uitnodigen om ons te contacteren om een afspraak te nemen voor een gratis inschrijving van uw biometrische gegevens alsook van uw foto en uw handtekening. 
   
 3. Daarna hebt u 1 jaar om uw aanvraag voor de nieuwe reispas door te sturen per post naar de ambassade waar u bent ingeschreven. U dient de nieuwe reispas te betalen op het moment van de werkelijke aanvraag (normale prijs, geen extra-kosten voor de voor-inschrijving).

 
U deed reeds een voor-inschrijving van uw biometrische gegevens  maar u verloor het aanvraagformulier?

Vul in dat geval het vervangformulier in en stuur het terug naar de Ambassade waar u momenteel bent ingeschreven.

 
Identiteitskaart versus Reispas

De identiteitskaart en de reispas zijn twee documenten die onafhankelijk zijn van elkaar et die niet dezelfde functie hebben.

De identiteitskaart is een bewijs van inschrijving in de registers van bevolking (in België) of in de consulaire registers (in de ambassades en consulaten in het buitenland). De identiteitskaart laat u toe te reizen in alle landen van Europa en in Zwitserland, en - onder bepaalde voorwaarden - in enkele landen voor toeristische doeleinden die grenzen aan de Europese Gemeenschap.

De reispas laat u ook toe om u te identificeren, maar het is eerst en vooral reisdocument die u toelaat te reizen in alle landen van de wereld, eventueel na het verkrijgen van een visum. De reispas is geen bewijs van inschrijving in een Belgische gemeente of in een Belgische ambassade/consulaat in het buitenland.

 
Verlengen of vervangen van een reispas?

De geldigheidsduur van een Belgische reispas is 7 jaar. Geen enkele reispas wordt nog verlengd. Eenmaal een reispas niet meer geldig is, dient deze vervangen te worden.