Ambassade van België in Tunesië

Rijbewijs

Omzetting van buitenlands rijbewijs naar een Tunesisch rijbewijs. 

1. U vindt de informatie over de omzetting van een buitenlands rijbewijs naar een Tunesich rijbewijs op de website van het Agence technique des transports terrestres.

2. De verschillende afdelingen van het Agence technique des transports terrestres vindt u op deze pagina

3. Ingeval van verlies van een buitenlands rijbewijs dient u een duplicaat aan te vragen in het land dat het rijbewijs heeft afgegeven. De Belgische Ambassade geeft geen duplicaat af van een Belgisch rijbewijs. Een duplicaat kunt u krijgen in de gemeente van uw laatste woonplaats in België.

 
Duplicaat van een Belgisch rijbewijs

Belgen die ingeschreven zijn bij een Belgische Ambassade en houder zijn van een identiteitskaart voor Belg verblijvend in het buitenland kunnen een duplicaat verkrijgen van hun Belgisch rijbewijs bij hun gemeente van laatste woonplaats in België.

U legt hiervoor de volgende documenten voor:

  • Het attest van verklaring van verlies opgemaakt door de politie en gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Avenue de la Ligue Arabe, Nord-Hilton, 1002 Tunis en daarna door de Ambassade van België in Tunis (het tarief van het consulair recht kan geraadpleegd worden op de website).
  • Belgische identiteitskaart
  • een correct ingevulde aanvraag om een duplicaat
  • betaling van 11 euro
  • 2 recente pasfoto’s

De aanvraag voor duplicaat van een Belgisch rijbewijs kan ook door een derde ingediend worden, voor zover die derde in het bezit is van alle vereiste documenten en hij beschikt over een degelijke gelegaliseerde volmacht.

Voor meer informatie kunt u volgende website raadplegen: www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/. E-mail: info@mobilit.fgov.be.