Sociale zekerheid

Hier vindt u informatie over de sociale zekerheid voor Belgen die in Tunesië verblijven.

  1. Laatst bijgewerkt op

Er bestaat een Belgisch-Tunesisch akkoord dat de ziekteverzekering regelt van Belgen die in Tunesië verblijven.


Tijdelijk verblijf

Sinds 1 mei 2010 is er een nieuwe regelgeving van kracht voor de uitbetalingswijze voor medische zorgen die u in het buitenland hebt genoten.

Voortaan zal geen enkele forfaitaire terugbetaling nog mogelijk zijn en zullen alle facturen door het Belgisch ziekenfonds eerst moeten doorgestuurd worden naar de instellingen van het land van verblijf, in casu Tunesië. Het is dan ook aangeraden, al is het niet altijd eenvoudig, om de terugbetaling zelf onmiddellijk ter plekke te regelen in Tunesië aan de hand van uw Europese ziekteverzekeringkaart of een gelijkaardig document dat u bij uw ziekenfonds hebt gekregen voor uw vertrek. Zoniet moet u voor de terugbetaling rekening houden met een zekere wachttijd die tot een aantal weken of maanden kan oplopen.

Neem contact op met uw ziekenfonds voor meer informatie.


Definitieve vestiging

Er bestaat een Belgisch-Tunesische conventie die de sociale zekerheid regelt van Belgen die in Tunesië wonen.

Vooraleer u voor een definitieve vestiging naar Tunesië vertrekt, dient u een attest 'vestiging in het buitenland' aan te vragen bij uw ziekenfonds. Met dit document schrijft u zich in bij de Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) van uw Tunesische woonplaats.

U heeft recht op dezelfde voordelen en vergoedingen als Tunesiërs. Onlangs is de ziektekostenverzekering in Tunesië gereorganiseerd. De verschillende vergoedingsmethoden worden u meegedeeld wanneer u zich registreert bij de CNAM.

Opgelet: U hebt recht op dezelfde dienstverlening en terugbetalingen als de Tunesiërs, en dit alleen in openbare ziekenhuizen. Een behandeling door of een opname in een privé-kliniek wordt NIET terugbetaald.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het portaal van de Belgische sociale zekerheid