Ambassade van België in Tunesië
Home Nuttige informatie Coronavirus en reisbeperkingen

Coronavirus en reisbeperkingen

BELANGRIJKE BOODSCHAP OMTRENT DE REIZEN TUSSEN BELGIË EN TUNESIË, EN AFGIFTE VAN DE VISUMS – UPDATE 30 NOVEMBER 2021

REIZEN VAN BELGIË NAAR TUNESIË

Wie mag reizen?

Reizen naar Tunesië worden door België strikt afgeraden. Reizigers die zich toch naar Tunesië begeven zullen bij hun terugkeer in België aan strikte sanitaire maatregelen onderworpen worden.

Langs haar kant, staat Tunesië alle buitenlanders toe om naar Tunesië te reizen, ongeacht hun nationaliteit, onder voorbehoud van de strikte toepassing van de hieronder beschreven gezondheidsmaatregelen.

Welke maatregelen zijn van toepassing op reizigers?

Personen die in Tunesië aankomen moeten:

 • Zich registreren via de applicatie https://app.e7mi.tn/language, de documenten uitprinten, tekenen en ze overhandigen bij aankomst.
 • Zich onderwerpen aan willekeurige controles op COVID-19 door middel van sneltesten bij aankomst. Vanaf 01/12: Wie positief test zal ondergebracht worden in een medisch isolatiecentrum. Personen zonder geldig vaccinatiecertificaat zullen dit verblijf zelf moeten betalen.
 • Vanaf 12 jaar oud een negatieve PCR-test (met QR-code) voorleggen, die moet dateren van minder dan 72 uur voor inschepingVanaf 01/12: Vanaf 6 jaar oud een negatieve PCR-test (met QR-code) voorleggen, die moet dateren van minder dan 48 uur voor inscheping.
 • Beschikt u over een geldig vaccinatiecertificaat? 
  Dan zijn geen verdere maatregelen van toepassing. Een vaccinatiecertificaat is geldig vanaf 14 dagen na de voltooiïng van het vaccinatieschema (of 28 dagen voor het vaccin van Janssen/Johnson&Johnson).
 • Heeft u geen geldig vaccinatiecertificaat? Vanaf 01/12 mogen personen vanaf 18 jaar die niet volledig gevaccineerd zijn enkel naar Tunesië reizen als ze de Tunesische nationaliteit hebben of inwoner van Tunesië zijn.
  • U moet een reservering maken in één van de hotels op de lijst op deze website, om daar een verplichte quarantaine van 7 dagen (Vanaf 01/12: 10 dagen)  af te leggen, en het bewijs van reservering (voucher) voorleggen bij aankomst; en
  • een PCR-test ondergaan in de laatste 24 uur van de quarantaine.

Uitzonderingen op de quarantaine: Niet-gevaccineerde minderjarigen (minder dan 18 jaar) die alleen of met gevaccineerde personen reizen moeten een zelfquarantaine ondergaan van 7 dagen op een plaats naar keuze.

Er bestaan in sommige omstandigheden andere mogelijkheden om een uitzondering te vragen op de verplichte quarantaine, zelfs voor niet-gevaccineerde personen. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Tunesische quarantainecommissie.

U kunt de officiële aankondiging in het Arabisch hier terugvinden: https://www.facebook.com/100064814133582/posts/266857325484737/

Welke maatregelen zijn van toepassing op het Tunesische grondgebied?

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in gesloten publieke ruimtes en vervoer. Tunesië heeft beslist om de controle van deze plicht te versterken, en een boete van 60 Tunesische dinars voor de overtreders op te leggen.
 • Verbod van openbare en privébijeenkomsten voor niet-gevaccineerde personen.
 • De gouvernoraten kunnen zelf specifieke maatregelen afroepen. Blijf op de hoogte van de plaatselijke maatregelen en volg de aanwijzingen van de overheid op.
 • Vanaf 22/12 zal iedereen een coronapas moeten voorleggen om toegang te krijgen tot gesloten publieke ruimtes.

 

REIZEN VAN TUNESIË NAAR BELGIË

Wie mag reizen?

UITSLUITEND de volgende personen mogen van Tunesië naar België reizen:

 • Personen met de nationaliteit van, of met de hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, met inbegrip van Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad;
 • Personen die beschikken over een erkend vaccinatiecertificaat.
 • Personen die een reis maken die als "essentieel" wordt beschouwd, zoals vermeld in het gedeelte "afgifte van visums en essentiële reizen" hieronder.

 

Vaccinatiecertificaat

Het vaccinatiecertificaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen. U vindt alle voorwaarden terug via volgende link: https://dofi.ibz.be/nl/themes/covid-19/internationale-reizen#collapse352
Het Tunesische E-Vax-certificaat wordt aanvaard als u sinds ten minste twee weken volledig gevaccineerd bent met één van de volgende vaccins: Pfizer, Moderna, AstraZeneca-Vaxzevria-Covishield of Janssen.

Meer informatie op: https://dofi.ibz.be/nl/themes/covid-19/internationale-reizen

 

Welke maatregelen zijn van toepassing op reizigers?

Alle personen die in België aankomen moeten de volgende voorwaarden respecteren:

 • U vult het online PLF-formulier (“Public Health Passenger Locator Form”) in voor vertrek.
 • Beschikt u over een vaccinatiecertificaat?
  • U gaat in quarantaine en u laat zich testen (d.m.v. een PCR-test) op de eerste of tweede dag na aankomst. U kan de quarantaine beëindigen als het resultaat van die test negatief is.
  • U laat zich opnieuw testen (d.m.v. een PCR-test) op de zevende dag na aankomst.
 • Heeft u geen vaccinatiecertificaat?
  • Als u niet in België woont, moet u een testcertificaat (zie hieronder) tonen voor vertrek. Als u wel in België woont is deze voorafgaande test niet verplicht.
  • Ongeacht of u al dan niet in België woont, gaat u in quarantaine voor 10 dagen en laat u zich testen (d.m.v. een PCR-test) op de eerste of tweede dag na aankomst.
  • U laat zich opnieuw testen (d.m.v. een PCR-test) op de zevende dag na aankomst. U kan de quarantaine beëindigen als het resultaat van die laatste test negatief is.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten zich niet laten testen. Ze volgen de quarantaine van hun ouders of begeleiders.

“testcertificaat”:

een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft ofwel dat een NAAT test (Nucleic Acid Amplification Test) met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, ofwel dat een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet meer dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

Er zijn zeer beperkte uitzonderingen op deze regels. U vindt ze op de volgende pagina: https://www.info-coronavirus.be/nl/uitzonderingen/.

Deze quarantaine en test zijn verplicht. Je riskeert een boete van minimum  €250 als je dit niet respecteert.

Meer informatie op: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Welke maatregelen zijn van toepassing op het Belgische grondgebied?

Informatie hieromtrent is beschikbaar op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/.

 

AFGIFTE VAN VISUMS EN ESSENTIELE REIZEN

U kan enkel een visum voor België aanvragen als u beschikt over een vaccinatiecertificaat of wanneer uw reis als essentieel beschouwd wordt.

Een visum afgeleverd vanaf 18/03/2020 geldt als attest van essentiële reis.

U moet een “attest van essentiële reis” aanvragen in volgende gevallen:

 • U heeft een visum van vóór 18/03/2020 en u beschikt niet over een vaccinatiecertificaat
 • U ben niet visumplichtig en u heeft niet de nationaliteit van of hoofdverblijfplaats in een land van de Europese Unie of de Schengen-zone en u beschikt niet over een vaccinatiecertificaat.

Kinderen onder 18 jaar mogen met hun gevaccineerde ouder(s) of voogd reizen zonder attest van essentiële reis.

 

Meer informatie: https://dofi.ibz.be/nl/themes/covid-19/internationale-reizen.

 

Essentiële reizen

Dit is de precieze lijst van specifieke categorieën reizigers met een essentiële functie of behoefte:

1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;

2° de professionele reizen van grensarbeiders;

3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;

4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;

5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;

6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;

7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:

 • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
 • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • de reizen in het kader van co-ouderschap met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
 • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
 • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;

8° de professionele reizen van zeevarenden;

9° de reizen om humanitaire reden met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

10° de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;

11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

12° de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone die deze begeleidt, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

 

Feitelijke partners

De feitelijke partners zullen moeten bewijzen dat ze een duurzame en stabiele partnerrelatie onderhouden. Het duurzaam en stabiel karakter van de relatie kan op volgende wijze worden aangetoond:

 • De partners hebben 6 maanden in België of in een ander land samengewoond ; of
 • De partners hebben al op zijn minst een jaar een relatie. Tijdens deze periode hebben ze elkaar op zijn minst twee keer, gedurende minstens 20 dagen, fysiek ontmoet. Indien een bezoek omwille van de reisbeperkingen (Covid-19) moest worden geannuleerd kan er voor het tweede bezoek rekening worden gehouden met het bewijs dat een bezoek gepland was ; of
 • De partners hebben een gemeenschappelijk kind.

Daarnaast moeten de toegangsvoorwaarden tot het Schengengebied vervuld worden (de feitelijke partner moet terugkeergaranties geven).