Ambassade van België in Tunesië
Home Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

De Belgische regering heeft beslist om het mogelijk te maken dat Belgische burgers die in bepaalde landen verblijven, zich in België kunnen laten vaccineren. Dit betreft in het bijzonder Belgen die in Tunesië en Libië verblijven, meerderjarig en ingeschreven zijn in de consulaire registers van de Belgische Ambassade in Tunis, alsook leden (volwassenen) van hun naaste familie.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, van deze mogelijkheid wilt genieten en van plan bent om de komende weken naar België te reizen, nodigen we u uit om u vooraf te registreren op het platform dat beschikbaar is via de volgende link https://forms.office.com/r/cgFKmYW2KM. Normaal gesproken heeft u ook een e-mail met instructies hiervoor van de ambassade ontvangen. Is dit niet het geval, stuur ons dan een e-mail naar Tunis@diplobel.fed.be.

Registratie van uw vaccinatie

Werd u in het buitenland gevaccineerd, kan uw vaccinatie in België geregistreerd worden in Vaccinnet, als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 1. Het vaccin dat werd toegediend is ofwel een vaccin toegestaan door het Europees Geneesmiddelenagentschap (Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), en COVID-19 Vaccine Janssen)
  ofwel Covishield, de variant die in Indië geproduceerd wordt van Vaxzevria (ook gekend onder de naam COVID-19 AstraZeneca)
 1. De gevaccineerde persoon
 • is een Belgische onderdaan, ofwel
 • is een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
 • is een partner of kind samenwonend met een Belg of een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
 • studeert of werkt in België
 1. De gevaccineerde persoon beschikt over een betrouwbaar bewijsstuk dat het vaccin, de toegediende dosis, en de datum van vaccinatie vermeldt (voor Tunesië gaat het om het certificaat dat u kan krijgen via Evax).

De registratie in Vaccinnet dient te gebeuren door in een België gevestigde arts, die u rechtstreeks moet contacteren. Identificatie in Vaccinnet gebeurt op basis van het rijksregisternummer of BIS-nummer.

Europees vaccinatiecertificaat

Een EU Digital COVID Certificate kan worden afgegeven aan

 1. elke persoon die buiten België gevaccineerd is EN
 2. over wie vaccinatiegegevens beschikbaar zijn in Vaccinnet EN
 3. die, op basis van de in Vaccinnet beschikbare vaccinatiegegevens, kan worden beschouwd als volledig gevaccineerd volgens een in België erkend vaccinatieschema

Identificatie gebeurt op basis van het rijksregisternummer of BIS-nummer.

Voltooiing van vaccinatie

Elke persoon over wie vaccinatiegegevens in Vaccinnet kunnen worden geregistreerd en die in een land buiten de EU is gevaccineerd met een vaccin dat niet door België is erkend (d.w.z. andere vaccins dan de vaccins die door het Europees Geneesmiddelenagentschap zijn erkend, of Covishield), zal een volledige vaccinatie met een toegelaten vaccin worden aangeboden op een later moment in de Belgische vaccinatiecampagne (waarschijnlijk vanaf augustus).

Elke persoon die voldoet aan de voorwaarden om in Vaccinnet te worden opgenomen, maar die in een ander land slechts een gedeeltelijke vaccinatie heeft gekregen met een door België toegelaten en beschikbaar vaccin, zal in België een tweede dosis van hetzelfde vaccin aangeboden krijgen. Een persoon die een eerste dosis Covishield heeft gekregen, krijgt een tweede dosis Vaxzevria aangeboden.