Consulaire inschrijving

 1. Laatst bijgewerkt op

Om ingeschreven te zijn in de Consulaire bevolkingsregisters van het Consulaat van België in Tunis dient u aan 3 voorwaarden te voldoen:

 • U dient Belg te zijn
 • U dient geschrapt te zijn uit het bevolkingsregister van uw laatste verblijfsgemeente in België
 • U dient het bewijs voor te leggen dat u uw gewone verblijfplaats hebt in het district van het Consulaat

Minderjarigen dienen aan een vierde voorwaarde te voldoen: zij dienen ingeschreven te zijn in hetzelfde bevolkingsregister van één van de ouders.


1. De inschrijving gebeurt op afspraak


Bij de inschrijving wordt u gevraagd om de volgende documenten voor te leggen:

 • Model 8: bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente. Dit laatste is niet nodig als u op een Belgische ambassade of consulaat was ingeschreven.
 • Uw Belgische identiteitskaart (afgegeven door de gemeente in België of door de Ambassade of Consulaat van vorige verblijfplaats)
 • Fotokopie van uw Belgische paspoort.
 • Fotokopie van uw verblijfsvergunning in Tunesië (of een kopie van het ontvangstbewijs van de aanvraag ervan) of van uw Tunesisch paspoort en identiteitskaart (indien u de Belgische én de Tunesische nationaliteit bezit). 
 • Het formulier Inschrijving op een ambassade (DOCX, 35.89 KB) behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend. U vult per gezinslid één formulier in. Voor minderjarigen gebruikt u dit formulier (DOCX, 33.64 KB)
 • Een document dat als bewijs dient voor uw adres: een attest van woonst dat u aanvraagt bij de politie van uw gemeente, of een factuur van elektriciteit, of een kopie van uw huurcontract, …
 • Het inschrijvingsformulier voor de verkiezingen, eventueel aangevuld van het volmachtformulier. Deze formulieren zijn beschikbaar aan het loket van het Consulaat.

In uitzonderlijke gevallen zal de Ambassade bijkomende documenten zoals een geboorteakte of huwelijksakte vragen.

De Ambassade schrijft u in haar consulair bevolkingsregister in en zal uw administratieve gegevens bijhouden.


2. De Belgische ambassade biedt u sinds 01/12/2020 de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters


U heeft toegang tot de website eConsul als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Goede raad: als u zich niet op de Ambassade kan inschrijven, omdat u nog in een Belgische gemeente bent ingeschreven, dan geven wij u de raad om u toch kenbaar te maken bij de Ambassade. Dan kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen.

Privacy statement