Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.


Mijn visum aanvragen


Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt de ambassade samen met de firma TLS Contact. Voor de indiening van de visumaanvragen voor België en Luxemburg, dient u zich voortaan te wenden tot TLS. U kan meer informatie vinden op hun website

In overeenstemming met de Visumcode moeten alle visumaanvragers hun visumaanvraag indienen bij TLS. Alleen houders van officiële paspoorten, familieleden van EU-onderdanen, gemotiveerde humanitaire verzoeken of noodsituaties kunnen hun visumaanvraag rechtstreeks indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat, bevoegd voor hun woonplaats. In dat geval wordt de visumaanvrager verzocht op voorhand via email een afspraak te maken bij de betrokken missie.

Opgelet: doe uw aanvraag minstens 15 dagen vóór het begin van uw voorziene reis en ten vroegste 6 maand op voorhand.
 

Kort verblijf


Gelieve de website van TLScontact te consulteren.

Een visum kort verblijf (of Schengenvisum) is geldig voor de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, IJsland, Letland, Litouwen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta , Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland en Tsjechië.
 

Lang verblijf


Gelieve de website van TLScontact te consulteren.


Visumkosten lang verblijf - D 


Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
  • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.
     

Tarieven

Officieel erkende dokter


Gegevens van de door de Ambassade officieel erkende dokter

Docteur Solange LAROUSSI 
58, Avenue de Londres 
Tunis 
Tel.: +216 71 254 435 / +216 71 343 753 
Gsm secretariaat: +216 55 896 278