Ambassade van België in Tunesië
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Voor alle informatie betreffende de geldende reglementering en procedures, gelieve de website van Dienst Vreemdelingenzaken -  de enige bevoegde instantie in deze materie -  te contacteren (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx )

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Bijdrageverhoging met ingang van 01.03.2017

Artikel 1/1 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen schrijft voor dat voor sommige aanvragen voor een machtiging of een toelating tot het verblijf een bijdrage moet worden betaald tot dekking van de administratieve kosten die met de behandeling van deze aanvragen gepaard gaan.

Een ontwerp van koninklijk besluit wil het huidige bedrag van deze bijdrage verhogen. Dit besluit zal op 01.03.2017 in werking treden.

Bijdrageverhoging van 160 naar 200 euro

Bijdrageverhoging van 215 naar 350 euro

De verhoging staat nu al aangekondigd op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken.  

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

In cash geld of per overschrijving?
Het precieze bedrag van de bijdrage moet gestort worden op de bankrekening :

IBAN, BIC, Bank 
IBAN BE57 6792 0060 9235 
BIC PCHQBEBB 
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel 
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

Mededeling van de overschrijving

  • naam en voornaam van de aanvrager, (die vermeld worden in het paspoort)
  • de nationaliteit,
  • de geboortedatum; dag (DD), maand (MM), jaar (JJJJ)
  • de reden van het verblijf (vermeld het artikel van de wet van 15.12.1980)

Te gebruiken structuur 
Naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum (DD.MM.JJJJ), artikel van de wet van 15.12.1980. 
Voorbeeld: YANG CHUAN PAKISTANI 01.02.1930 Artikel 10bis

Als het aantal karakters van de mededeling beperkt is of niet ingegeven kunnen worden op de overschrijving, vermeldt prioritair de naam, voornaam en geboortedatum van de aanvrager.

 

FAQ Visum voor België

 

Maandag t/m donderdag tussen 10:00 en 11:00 uur zijn voorbehouden voor legalisatie. Indien het document dat moet gelegaliseerd worden, deel uitmaakt van de visumaanvraag, kan dit niet tegelijkertijd gebeuren met het indienen van de visumaanvraag.

Klik hier voor meer informatie over legalisatie van Tunesische documenten.

 
Dossierkosten visumaanvraag

  • Schengenvisum kort verblijf (max. 90 dagen): 60€ in dinars te betalen
  • Visum lang verblijf (meer dan 3 maanden): 180€ in dinars te betalen (= Machtiging Voorlopig Verblijf)

  
Hoe een visumaanvraag indienen?

Gelieve uw aanvraag ten minste 15 werkdagen voor het begin van de voorgenomen reis in te dienen (en ten vroegste 3 maanden tevoren).

Stap 1 – Uw aanvraag voorbereiden. 
Kies het type visa op de internetsite http://be.tlscontact.comen ontvang de gepersonaliseerde lijst met de vereiste documenten.

Stap 2 – Uw aanvraagformulier invullen en afdrukken. 
Gelieve zich in te schrijven op de volgende site https://visaonweb.diplomatie.be. Vervolgens is het noodzakelijk om uw formulier online in te vullen en deze aanvraag te bevestigen. Na het bevestigen zal uw onmiddellijk een e-mail ontvangen met uw aanvraagformulier. Gelieve dit formulier uit te printen zodat u deze kan meebrengen op uw afspraak.

Stap 3 – Neem een afspraak. 
Gelieve een afspraak te nemen via het TLS-nummer 00216 31 369 030

Stap 4 – Uw visumaanvraag indienen. 
U dient zich persoonlijk te melden om uw visumaanvraag in te dienen in het TLS-contactcentrum. Het is noodzakelijk dat u tijdig op uw afspraak aanwezig bent en dat u zowel het aanvraagformulier en alle nodige documenten bij zich heeft.

  
Contactgegevens van de geaccrediteerde dokter van de ambassade

Dr. Solange LAROUSSI 
58, Avenue de Londres 
Tunis 
Tel. +216 71 254 435 – +216 71 343 753 
GSM secretariaat: +216 55 896 278 

  
De Schengenlanden

Sinds 12 december 2008 is een Schengenvisum geldig voor de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

 
Studeren in België: waarom vraagt het consulaat mijn vingerafdrukken als ik mijn visumaanvraag indien?

Het afnemen van vingerafdrukken maakt geleidelijk aan deel uit van de normale en gewone procedures voor elke visumaanvraag voor de Schengenruimte (visum C).

Met uitzondering van sommige vooraf omschreven categorieën, moet iedereen die een visum voor een kort verblijf aanvraagt vroeg of laat zijn vingerafdrukken laten afnemen, om het even welke zijn nationaliteit is.

Dat is al zo in sommige gebieden, om het even tot welk Schengenconsulaat u zich wendt.

Sinds 15 maart 2014 moeten ook de onderdanen van derde landen die in België willen komen verder studeren hun vingerafdrukken geven bij het aanvragen van hun visum D in een Belgische ambassade of Belgisch consulaat in Afrika.

De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt niet langer dan twee minuten en geeft u dezelfde voordelen als de personen met een kort verblijf in de Schengenruimte:

  • deze procedure identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum;
  • ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen);
  • ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden.