Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

A. Welke diensten kunt u van de Belgische consulaire ambtenaren verwachten?

  • U bent Belg en reist tijdelijk in onze jurisdictie.
  • U bent Belg en verblijft permanent in onze jurisdictie .

B. Welke diensten mogen de consulaire ambtenaren NIET geven?

  • Optreden in privéaangelegenheden zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind gedwongen terughalen of een minderjarige huisvesten, een Belgische burgerlijke beschikking afdwingen in het buitenland of  een derde land verplichten om een familiaal geschil te regelen, onderzoeken aangaande een misdrijf of een overlijden, enz.
  • Een hotel reserveren, een woning zoeken, bagage bewaren, zorgen voor een werkvergunning of een baan.
  • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures.
  • Zorgen voor de verlenging van uw visum, een werk- of verblijfsvergunning.
  • Bemiddelen voor personen met een dubbele nationaliteit wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.

 

Ons consulaat fungeert als openbare dienst voor Belgen in Tunesië en Libië. 

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt de administratieve bijstand verleend enkel aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De administratieve bijstand aan de Belgen die niet ingeschreven zijn in dit register is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijke reistitel indien de voorwaarden tot uitreiking vervuld zijn.

Als Belg wonende in het buitenland, contacteert u inderdaad het best altijd eerst het Belgisch Consulaat-Generaal of Consulaat in het land waar u verblijft, vooraleer u zich richt tot de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.