Consulaire diensten

In deze rubriek vindt u informatie over uw inschrijving, hoe u een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen, enz.

Ons consulaat fungeert als openbare dienst voor Belgen in Tunesië en Libië. 

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt de administratieve bijstand verleend enkel aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De administratieve bijstand aan de Belgen die niet ingeschreven zijn in dit register is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijke reistitel indien de voorwaarden tot uitreiking vervuld zijn.

Als Belg wonende in het buitenland, contacteert u inderdaad het best altijd eerst het Belgisch Consulaat-Generaal of Consulaat in het land waar u verblijft, vooraleer u zich richt tot de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.

Administratieve bijstand aan de Belgen ingeschreven in het consulair bevolkingsregister

Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken