Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

A. Welke diensten kunt u van de Belgische consulaire ambtenaren verwachten?

  • U bent Belg en reist tijdelijk in onze jurisdictie.
  • U bent Belg en verblijft permanent in onze jurisdictie .

B. Welke diensten mogen de consulaire ambtenaren NIET geven?

  • Optreden in privéaangelegenheden zoals een hotel reserveren, hotelrekeningen betalen, bagage bewaren, een woning zoeken, betalen van medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind gedwongen terughalen of een minderjarige huisvesten, een Belgische burgerlijke beschikking afdwingen in het buitenland of een derde land verplichten om een familiaal geschil te regelen, onderzoeken over een misdrijf of een overlijden, enzovoort; 
  • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, of bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures; 
  • Zorgen voor een job, een werk- of verblijfsvergunning of de verlenging van een visum. 

 
Ons consulaat fungeert als openbare dienst voor Belgen in Tunesië en Libië. 

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt de administratieve bijstand verleend enkel aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De administratieve bijstand aan de Belgen die niet ingeschreven zijn in dit register is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijke reistitel indien de voorwaarden tot uitreiking vervuld zijn.

Als Belg wonende in het buitenland, contacteert u inderdaad het best altijd eerst het Belgisch Consulaat-Generaal of Consulaat in het land waar u verblijft, vooraleer u zich richt tot de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.