Ambassade van België in Tunesië
Home Consulaire diensten Levensbewijs

Levensbewijs

Het levensbewijs is een document dat afgeleverd wordt door de belgische pensioendienst en dat elk jaar dient ingevuld te worden door de gepensioneerde die in het buitenland woont. Dit document laat de administratie toe om het niet-overlijden van de persoon vast te stellen.

De consulaire dienst van de Ambassade van België zal het document valideren op voorwaarde dat het voorgedrukt formulier van de competente dienst in België wordt voorgelegd.

De gepensioneerde dient zich persoonlijk te melden met een identiteitsdocument, nadat een afspraak werd vastgelegd bij de ambassade. Indien de betrokken persoon zich om praktische redenen (ziekte, hoge leeftijd, …) niet kan verplaatsen tot bij de ambassade, zal het document enkel op basis van een medisch attest, met een bewijs van de identiteit met foto afgeleverd worden, ofwel op basis van een foto met een krant waarop duidelijk een recente datum vermeld wordt, ook samen met een identiteitsdocument. In dit geval zal het levensbewijs de datum vermelden van het medisch attest of van de krant.

Deze dienst wordt enkel geleverd voor de Belgische onderdanen. Personen die niet in het bezit zijn van de Belgische nationaliteit worden naar de locale autoriteiten verwezen of naar de ambassade van hun nationaliteit.

Deze dienst is gratis.