Ambassade van België in Tunesië

Nationaliteit

In vele gevallen bent u Belg omdat één van uw ouders bij uw geboorte Belg is.

Indien dit niet het geval is, vindt u hieronder de voornaamste mogelijkheden waarop de Belgische nationaliteit toegekend of verkregen wordt. Ook op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u informatie over de Belgische nationaliteit.

  
Toekenning

Het kind geboren in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf in het buitenland geboren is wordt pas Belg, als zijn Belgische ouder een verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit aflegt. Deze verklaring moet binnen de 5 jaar na de geboorte van het kind worden afgelegd. Klik hier voor meer informatie.

  
Behoud

Als u in het buitenland geboren bent en tussen uw 18de tot 28ste jaar nooit uw hoofdverblijfplaats in België heeft gehad, dient u vóór uw 28ste verjaardag een verklaring van behoud van nationaliteit af te leggen. Anders verliest u automatisch de Belgische nationaliteit. Klik hier voor meer informatie.

  
Verlies van Belgische nationaliteit

1. U verliest automatisch de Belgische nationaliteit op uw achtentwintigste jaar indien u: 

  • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967 EN;
  • in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen achttien en achtentwintig jaar EN;
  • een of meer andere nationaliteiten bezit EN;
  • tussen uw achttiende en achtentwintigste verjaardag geen behoudsverklaring hebt afgelegd

2. U bent minstens achttien jaar oud en u legt een verklaring af op de Belgische Ambassade waardoor u uitdrukkelijk verklaart dat u de Belgische nationaliteit niet wenst te behouden.

3. In bepaalde gevallen kunnen minderjarigen ook de nationaliteit verliezen.